(1)
Nikhil Seth; Ishan Prabhakar; Monica Chaudhary; Sumedha Kushwaha; Karandeep Singh Sandhu. Sports Dentistry and Dental Traumatology- A Review. IHRJ 2017, 1, 2-6.