(1)
Nikhil Seth; Mayank Jain; Ishan Prabhakar; Khateeb Khan; Kesari Singh. Teledentistry: A New Evolution in Dentistry. IHRJ 2017, 1, 2-5.