(1)
Sameksha Arora; Ravneet Malhi; Saru Khosla; Shreya Sabharwal; Ankur Sabharwal; Vaibhav Verma. Utilization of Stem Cells in Dentistry: A Review. IHRJ 2017, 1, 3-8.